Bibliotekarka z wyróżnieniem

W numerze

Bibliotekarka z wyróżnieniem

Kierownik filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach Urszula Niewczas została wyróżniona w konkursie Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2016.

Laury i wyróżnienia wręczono podczas "Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego", jakie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, w ramach ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!".

Podsumowano konkurs na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku oraz "Bibliotekę Roku 2016 Województwa Świętokrzyskiego". W pierwszym plebiscycie wyróżniona została Urszula Niewczas ze Starachowic, której za "profesjonalną pracę wykonywaną z niezwykłą pasją i osobistym zaangażowaniem w zadania związane z upowszechnianiem czytelnictwa w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych", podziękował prezydent miasta Marek Materek.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ