Wanda Pomianowska pośmiertnie odznaczona

W numerze

Wanda Pomianowska pośmiertnie odznaczona

Kolejna grupa świętokrzyskich działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL odebrała Krzyże Wolności i Solidarności.

Uroczystość odbyła się 8 maja br. w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" w Kielcach, a odznaczenie wręczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. Podkreślił, że osoby wyróżnione działały na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej, niejednokrotnie narażając na prześladowania aparatu komunistycznego nie tylko siebie, ale również swoje rodziny. Wiele z tych osób było więzionych i internowanych. Wielokrotnie traciły też pracę i ryzykowały to, co dotychczas osiągnęły.

Pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczono Wandę Pomianowską (1920 - 2003). Lata dzieciństwa spędziła w Radkowicach (gm. Pawłów), tutaj prowadziła gospodarstwo rolne nawet w latach swych studiów uniwersyteckich i pracy naukowej w Warszawie. W okresie wojny była żołnierzem Armii Krajowej, m.in. łączniczką brygady Świętokrzyskiej Ponurego (Jan Piwnik). W 1970 uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej. W latach 1970-1981 pracowała jako docent w instytucie filologii polskiej WSP w Kielcach.

Była członkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego "Solidarności" Rolników Indywidualnych przy Regionie Świętokrzyskim. Z inicjatywy Wandy Pomianowskiej utworzono koło wiejskie "Solidarności Rolników Indywidualnych" w Radkowicach, a następnie Zarząd Gminny NSZZ Rolników Indywidualnych w Pawłowie. Wanda Pomianowska była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej struktur krajowych "Solidarności" Rolników Indywidualnych, a pod koniec 1981 r. kierownikiem Wszechnicy Związkowej przy "Solidarności" Rolników Indywidualnych. 21 grudnia 1981 r. została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, który opuściła 13 stycznia 1982 r. Po opuszczeniu więzienia kontynuowała działalność opozycyjną. W domu w Radkowicach-Kolonii organizowała spotkania z działaczami zawieszonego związku NSZZ "Solidarność". Od lat 80-tych prowadziła zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości - zajmowała się drukowaniem, przechowywaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw, ulotek i prasy. Udzielała pomocy internowanym i więzionym oraz ich rodzinom. W okresie stanu wojennego zorganizowała "Uniwersytet Latający" w ramach którego prowadzono kursy gospodarcze, polityczne i społeczne dla rolników z terenu województwa kieleckiego.

Krzyż Wolności i Solidarności - polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL, zostało ustanowione 5 sierpnia 2010 r.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ