Uczyli się przedsiębiorczości

III LO

W numerze

Uczyli się przedsiębiorczości

III LO

 

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K Baczyńskiego w Starachowicach udała się na jednodniowe praktyki do starachowickich firm i instytucji.

Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, którego organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a patronat honorowy nad nim sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą programu jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi, a także stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w wybranym zawodzie, a poprzez to dokonania weryfikacji swoich planów odnośnie przyszłej kariery zawodowej. Młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z działalnością różnych firm i instytucji w naszym mieście.

Społeczność uczniowska III LO chciałaby bardzo podziękować wszystkim, którzy tego dnia podzielili się swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem, a byli to: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, KP Państwowej Straży Pożarnej, Przedszkole Miejskie nr 15, Powiatowy Urząd Pracy, Empik Sp.z.o.o, Gabinet weterynaryjny Goldi, SPO Twój Ogród.

W organizację Dnia Przedsiębiorczości zaangażowali się również nauczyciele III LO: Renata Kowalik, Paweł Myszka, Anita Skowrońska. Koordynatorką projektu była Elżbieta Majchrzak. Nauczyciele szkoły podkreślają, iż chcą uczyć młodzież przez praktykę, aby absolwent III LO z łatwością odnalazł się w życiu zawodowym.

Taki jeden dzień, spędzony na konkretnym stanowisku, bardzo często pozwala uczniom sprawdzić się w konkretnym działaniu i upewnić się, czy są na dobrej drodze do kariery zawodowej. Dzięki takiemu doświadczeniu poznają swoje mocne i słabe strony, mogą zweryfikować swoje plany zawodowe na przyszłość.

(esr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ