Uczczono Konstytucję

Liczne poczty sztandarowe, delegacje władz samorządowych, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele stronnictw i partii politycznych uczestniczyli w iłżeckich uroczystościach święta Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości zainaugurowała msza święta za ojczyznę w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny odprawiona przez księdza kanonika Stanisława Stysia. W patriotycznej homilii duchowny mówił o potrzebie dochowania patriotycznych tradycji majowej konstytucji w czasach współczesnych oraz wspólnym działaniu dla pozytywnych przemian społecznych.

Po uroczystościach kościelnych ich uczestnicy przy dźwiękach orkiestry dętej udali się na plac 11 Listopada. Wartę honorową pod obeliskiem pomnika Obrońców Ziemi Iłżeckiej zaciągnęli harcerze a Iłżecka Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy. W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Iłży, Andrzej Moskwa nakreślił tło historyczne ustanowienia Konstytucji 3 maja nawiązując do faktu, iż to właśnie majowa konstytucja dała pierwsze zręby prawa miejskiego, którym obecnie się posługujemy. Podkreślił, że dopiero po przemianach ustrojowych lat 90-tych wprowadzone zostały w życie demokratyczne zmiany planowane w konstytucji. Artystyczną oprawą uroczystości był program słowno-muzyczny zaprezentowany przez młodzież z zespołów artystycznych Domu Kultury w Iłży. Wystąpiły: Aleksandra Sokołowska, Zofia Marcula i Natalia Ruśkowska.

Doniosłym akcentem uroczystości była ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod obeliskiem pomnika przez liczne delegacje zakładów pracy i instytucji z miasta i gminy Iłża, a Iłżecka Orkiestra Dęta pod kierownictwem kapelmistrza Andrzeja Migdalskiego odegrała Mazurka 3 Maja oraz wiązankę melodii marszowych.

K.K.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ