reklama

Pracownie edukacji ekologiczno - przyrodniczej powstaną w szkołach

Pracownie służące edukacji ekologiczno – przyrodniczej wyposażone w nowoczesny sprzęt powstaną w trzech szkołach podstawowych na terenie miasta w SP nr 1, SP nr 6 i w SP nr 11. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Otrzymamy na ten cel 60 tysięcy złotych. Pracownie wyposażone zostaną w trzech szkołach podstawowych nr 1, 6 i nr 11 - informuje prezydent miasta Marek Materek. - Przypomnę, że w ostatnich latach wszystkie te placówki przeszły kompleksową termomodernizację.

Do powyższych szkół zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczno/ekologiczną/geograficzną/chemiczno– fizyczną/geologiczną tj.: "Ochrona powietrza atmosferycznego - energia odnawialna", "Ochrona wód", "Ochrona gleb i powierzchni ziemi", "Obserwacje, badania, pomiary przyrodnicze" oraz filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska (zgodnie z katalogiem Programu WFOŚiGW w Kielcach). Ponadto pracownie zostaną doposażone w elementy typu: tablica interaktywna z rzutnikiem, meble (krzesła, stoliki i gabloty). W ramach projektu 5 nauczycieli z tych szkół przejdzie szkolenie dotyczące wykorzystywania w edukacji zakupionych pomocy dydaktycznych. Całkowita wartość projektu to 75 tys. zł.

- To kolejne dobre wiadomości dla naszych szkół. Kilka dni temu nasz projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymaliśmy blisko 3 mln zł na budowę kompleksu boisk przy SP nr 10, boiska przy SP nr 13, na remont salki gimnastycznej w SP nr 6 oraz sali gimnastycznej w SP nr10 - mówi prezydent Marek Materek.

- W starachowickich szkołach powstanie także 35 nowoczesnych pracowni komputerowych i matematyczno - przyrodniczych, zakupiony zostanie sprzęt do gimnastyki korekcyjnej dla szkół, zaplanowano także budowę bieżni sportowych przy SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 9. W ramach projektu doposażone zostaną także stołówki szkolne w szkołach podstawowych nr 9, 10, 12 i nr 13. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego na wykonanie termomodernizacji placówek publicznych. Złożony przez nas wniosek dotyczy wykonania termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 10, Miejskiej Hali Sportowej oraz Przedszkola Miejskiego nr 2. Kolejny wniosek, który przygotujemy będzie dotyczył budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ