Działka inwestycyjna na sprzedaż

Ponad dwuhektarową działkę z przeznaczeniem pod inwestycję na sprzedaż wystawiła Gmina Starachowice. Niezabudowany teren o łącznej powierzchni 2 ha i 1315 m2, zlokalizowany jest przy ulicy Bugaj, w strefie przemysłowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. "STREFA" przeznaczona do sprzedaży działka o numerze ewidencyjnym nr 21/5 (obręb 0001) znajduje na obszarze miasta Starachowice w obrębie jednostki A1 na obszarze oznaczonym symbolem 11Pm – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z istniejącą zabudową mieszkaniową. Ponieważ jest położona w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", jej nabywca będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach ok. 173 m x 123 m i granicą północną przylega do pasa drogowego ul. Bugaj łączącej się z drogą wojewódzką nr 744.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej działki odbędzie się 21.06.2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 130 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w wpłacenie wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2017 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ