reklama

Wyjątkowy Festiwal Pieśni Patriotycznej

W Mircu

Mirzec

Wyjątkowy Festiwal Pieśni Patriotycznej

W Mircu

 

Hala sportowa w Zespole Szkół w Mircu zamieniła się w salę koncertową XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej-Ludowej i Tańca Ludowego.

Inicjatorką i organizatorką festiwalowych zmagań jest Alicja Konarska, prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowo - Estradowego "Konar". W tym roku współorganizatorami byli również: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec prowadzony przez Dorotę Tomaszewską.

Artystyczne zmagania zainaugurowano Hymnem Narodowym, który odegrała Orkiestra Wojskowa z Radomia pod batutą kapelmistrza kpt. Sławomira Ćwieka, minutą ciszy poświęconą wszystkim poległym za ojczyznę i festiwalowym hymnem "Polska ziemio" zaśpiewanym przez Klaudię Jakubczyk ze Społecznego Ogniska Artystycznego w Radomiu. Wójt gminy Mirosław Seweryn przypomniał rolę, jaką odegrała w dziejach polskiego narodu pieśń patriotyczna, a zespoły folklorystyczne z gminy Mirzec - "Trębolanki", "Osinianki" i Koło Gospodyń Wiejskich wraz z zespołem "Wiarusy" ze Starachowic, Klaudią Jakubczyk i Orkiestrą Wojskową z Radomia wystąpili w koncercie na cześć św. Jana Pawła II.

Finalistów oceniało jury w składzie: Jacek Bolek, muzykolog i krytyk muzyczny, Michał Bolek, muzyk instrumentalista, Sławomir Ćwiek, kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Radomiu i Mirosław Smerdzyński, komendant WKU w Kielcach. W kategorii gimnazjów I miejsce zdobyła Wioletta Kwapisz z Gimnazjum w Mircu, w kategorii zespołów szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Młodzieżowy Zespół Wokalny (BiOK Mirzec), a w grupie dorosłych solistów I miejsce zdobyła Dorota Bębas (BiOK Mirzec). Zespół "Wiarusy" ze Starachowic uplasował się na I miejscu w kategorii zespołów, zaś II miejsce należało do "Osinianek". Na zakończenie dwóch wyjątkowych dni festiwalu wystąpiła Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, która dała niesamowity koncert. Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy.

Gośćmi festiwalu byli: poseł Krzysztof Lipiec, przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Beata Oczkowicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, dyrektor Biura Poselskiego Krzysztofa Lipca Małgorzata Pruś, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza, mirzeccy radni, członkowie Zarządu Gminnego OSP, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek organizacyjnych UG w Mircu, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Mirzec, sołtysi, członkowie mirzeckiego koła emerytów i rencistów i niemała grupa mieszkańców gminy.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ