Gmina wspiera stowarzyszenia

Brody

Gmina wspiera stowarzyszenia

W 2016 roku gmina Brody przekazała łącznie 165 tys. zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. Na tę kwotę składają się głównie środki przyznane na zadania z dziedziny sportu - 131 tys. zł. Na profilaktykę alkoholizmu przekazano 18 tys. zł, na promocję atrakcji turystycznych gminy - 11 tys. zł, natomiast na pomoc w wydawaniu żywności dla osób potrzebujących przekazano 5 tys. zł.

Największe dotacje przekazano organizacjom: "Kamienna Brody", Ludowy Klub Biegacza "Rudnik" i "Rodzina". Pieniądze przyznawano w trybie otwartych konkursów ofert oraz w ramach tzw. małych grantów.

Współpraca ze stowarzyszeniami nie polegała tylko na przekazywaniu pieniędzy. W gminie Brody – jako jednej z niewielu samorządów wiejskich - funkcjonuje gremium doradcze, jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brodach. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Współpraca gminy ze stowarzyszeniami polegała również na publikowaniu na gminnych stronach internetowych informacji o szkoleniach, możliwościach pozyskania funduszy oraz o bieżącej działalności organizacji pozarządowych. Pracownicy urzędu udzielali także pomocy merytorycznej związanej m. in. z przygotowaniem wniosków i sprawozdań dotacji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ