reklama

Święto Konstytucji

W Starachowicach

W numerze

Święto Konstytucji

W Starachowicach

 

Koncertem Kompanii Estradowej "Patrol" Świętokrzyskiego Batalionu im. Czwartaków rozpoczęto tegoroczne uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja , zorganizowane przez starostę Danutę Krępę.

Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, służb, inspekcji i straży, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy wzięli udział we mszy świętej w intencji ojczyzny, podczas której homilię wygłosił ks. Marek Janas. Po nabożeństwie wszyscy przeszli pod Pomnik Niepodległości, gdzie delegacje złożyły kwiaty i wygłoszono okolicznościowe przemówienia.

- Nasza obecność tutaj to wyraz patriotyzmu i przywiązania do wartości zawartych w Konstytucji. Wartości, które mają charakter uniwersalny i ponadczasowy, na których wzorowały się miliony Polaków w kraju i za granicą – podkreślała w swym wystąpieniu pani starosta.

- Pomimo swojego krótkiego okresu obowiązywania, Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku, była najwznioślejszym owocem polskiego ustawodawstwa, stanowiła pierwszy akt odnowy ustrojowej kraju, a kiedy Polska znikła z map Europy, była spoiwem, drogowskazem dla patriotów oraz legitymacją wszelkich dążeń niepodległościowych. Zawarte w niej ideały podrywały kolejne pokolenia do walki o niepodległość. I nawet dzisiaj nie straciły one na swojej popularności – mówiła Danuta Krępa.

Uroczystości zakończyły się defiladą kompanii reprezentacyjnych pod dowództwem majora Zygmunta Andrejasa.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ