Pożegnanie zastępcy komendanta

Tadeusz Kępa odszedł na emeryturę

W numerze

Pożegnanie zastępcy komendanta

Tadeusz Kępa odszedł na emeryturę

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach st. bryg. Tadeusz Kępa odszedł na zasłużoną emeryturę. Władze naszego powiatu oficjalnie pożegnały go podczas kwietniowej sesji.

Zasługi starszego brygadiera podkreślała starosta Danuta Krępa.

- Pana zaangażowanie, sumienność i pracowitość w wykonywaniu zadań na stanowisku, najpierw dowódcy sekcji, potem dowódcy zmiany, zastępcy oraz dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a od 15 lutego 2015 r. zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, mogą być wzorem dla przyszłych pokoleń strażaków – mówiła.

- W ciągu swojej 25–letniej służby wielokrotnie dowodził pan skomplikowanym akcjami ratowniczo – gaśniczymi, z których warto przytoczyć choćby pożar lakierni w spółce AiB w Starachowicach, walkę z powodzią, jaka nawiedziła Sandomierz w 2010 r., działania gaśnicze przy pożarze Hotelu Europa w Starachowicach, Huty Szkła w Parszowie czy Centrum Zakładu Odzysku i Recyklingu przy ulicy Elaboracja w Wąchocku. Pana działalność została także zauważona przez zwierzchników, którzy wyróżnili pana złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa", srebrnym medalem "Za długoletnią służbę" oraz srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". Nie można przemilczeć też pana starań na rzecz poprawy warunków służby - powiedziała pani starosta.

Życzyła mu także dalszych sukcesów, spełnienia wszystkich zamierzeń, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wręczyła pamiątkowy grawerton.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ