Strategia dla szpitala

Zarząd popiera

 

Zarząd Powiatu Starachowickiego uważa, że dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach powinien zostać opracowany dokument, w którym określone zostaną m.in. cele i kierunki działań PZOZ a także wskazane propozycje rozwiązań określonych problemów.

To stanowisko władz powiatu wobec propozycji radnego Pawła Lewkowicza, który wnioskował o opracowanie Strategii Rozwoju Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z uwzględnieniem restrukturyzacji i planowanych zmian funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Byłoby to receptą na bolączki naszego szpitala.

Zarządu Powiatu widzi potrzebę stworzenia takiego dokumentu, który zawierać będzie także obszary wymagające naprawy bądź uregulowania w najbliższych latach, w tym poprawę jakości i dostępności do świadczeń medycznych, poprawę sytuacji finansowej lecznicy i stabilizację sytuacji ekonomicznej w najbliższych latach.

PZOZ w obszernych wyjaśnieniach twierdzi, że wobec szerokiej reformy szpitalnictwa i następujących zmian, w tym wielu niewiadomych, opracowanie strategii będzie procesem długotrwałym i wymagającym przemyślenia oraz stosownych analiz.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ