reklama

Pieniądze dla gmin

Na utrzymanie zieleni

 

Powiat starachowicki przekazał gminom: Brody, Mirzec, Wąchock i Pawłów środki na utrzymanie zieleni w obrębach dróg powiatowych. Gminy mają realizować to zadanie przez najbliższe trzy lata.

Gminy przejęły tym samym na siebie obowiązek co najmniej dwukrotnego, w ciągu całego roku, koszenia trawy w pasach dróg powiatowych na ich terenie. Nie więcej niż 25 tys. 740 zł otrzyma gmina Brody, zarówno w br. jak i latach następnych, czyli 2018 i 2019 r., lecz środki będą powiększone o wskaźnik inflacji. 17 tys. 820 zł trafi do gminy Mirzec, nie więcej niż 21 tys. 780 zł będzie otrzymywała co roku gmina Pawłów, a 7 tys. 9 zł trafi do Wąchocka. Uchwały w tej sprawie radni powiatowi przyjęli podczas kwietniowych obrad.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ