Ortopeda dyrektorem

Nowym dyrektorem do spraw lecznictwa szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim został Dariusz Kopania - ortopeda traumatolog w naszym PZOZ.

Na początku grudnia ub. r. konkurs na dyrektora naczelnego tej lecznicy wygrał Rafał Lipiec z naszego PZOZ, który był również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Teraz przechodzi tam do pracy ortopeda, Dariusz Kopania.

Konkurs ogłosił Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, a zgłosiły się dwie osoby. Po przesłuchaniach kandydatów, komisja konkursowa wskazała Dariusza Kopanię, lekarza ortopedę traumatologa pracującego w naszym szpitalu jako kandydata na szefa ds. lecznictwa ostrowieckiego szpitala. O jego wyborze zdecydowała przedstawiona nowatorska koncepcja funkcjonowania lecznicy z uwzględnieniem obecnej infrastruktury. Kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Dariusz Kopania pracował w PZOZ w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej, był także lekarzem III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szpitalu polowym w Iraku.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ