reklama

Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego miasta Starachowice

Informator UM

Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego miasta Starachowice

Radni Rady Miejskiej w Starachowicach podjęli 23 października 2015 r. uchwałę nr XI/6/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu miasta Starachowice. Uchwała określała regulamin Budżetu Obywatelskiego, podział miasta na okręgi Budżetu Obywatelskiego oraz wzór formularza zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego.

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 34 projekty. Pozytywnie weryfikację przeszło 30 projektów. Głosowanie odbyło się w dniach od 18 września 2015 r. do 20 września 2015 r. (piątek - niedziela). Liczba wyborców uprawnionych do głosowania, to 43.432 osób. Liczba kart wyjętych z urny to 2.619, głosów nieważnych 56.

W okręgu nr I zwyciężył projekt "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

w Starachowicach" na który oddano 158 głosów.

Planowany koszt realizacji projektu wybranego przez mieszkańców 200.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 153.785,80 zł. Wykonano:

· zestaw zabawowy,

· ścianka trójstronna,

· karuzela tarczowa z siedziskami,

· huśtawka pojedyncza z metalową poprzeczką "bocianie gniazdo",

· huśtawka pojedyncza z metalową poprzeczką,

· bujak delfin,

· huśtawka podwójna ważka,

· bujak kiwak,

· huśtawka ważka na sprężynach,

· nawierzchnia poliuretanowa lub inna bezpieczna gr. 45 mm – 200 m².

Na części placu zabaw, pokrytym nawierzchnią trawiastą przewidziano następujące urządzenia siłowni:

· biegacz,

· twister,

· wahadło,

· wioślarz,

· ławka stała

· kosz na śmieci,

· tablica z regulaminem.

Drugi projekt z największą ilością głosów to projekt pn. Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno – sportowo - wypoczynkowego placu (terenu) dla DZIECI i MŁODZIEŻY oraz osób dorosłych nie tylko z osiedla Wzgórze - Etap II. Realizacja projektu planowana jest w 2017 r.

W przypadku projektów do 100.000 zł zrealizowano projekt pn. "Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ulicy Nadrzecznej" - zadanie zrealizowane z budżetu gminy Starachowice. Planowany koszt realizacji projektu 83 tysiące złotych. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 74.078,32 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu nr 1 - 427.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 282 m2. oraz schody terenowe z bloczków betonowych o powierzchni 30,83 m2.

W okręgu nr II zwyciężył projekt pn. "Adaptacja oraz rewitalizacja ciągów pieszych na osiedlu "Skałka" wraz z instalacją oświetlenia miejskiego – etap I", na który oddano 374 głosów. Kwota na realizację to 200.000 zł. Realizacja nastąpi w 2017 r.

Zrealizowano również projekt pn. "Utwardzenie istniejącego parkingu przy ul. Leśnej oraz remont ciągu pieszego od ul. Leśnej do ul. Murarskiej", w zakresie utwardzenia istniejącego parkingu przy ulicy Leśnej. Realizacja projektu zakończona. Wydatki po przetargu, to kwota 59.549,58 zł.

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 599,92 m2. Studzienki ściekowe szt. 6, kanał z rur PVC o śr. 200 mm - 26 m.

W przypadku projektów do 100.000 zł zrealizowano projekt pn. "Wykonanie 30 szt. miejsc postojowych wzdłuż budynków Staszica 11, 13, 15 od strony północnej". Zadanie zrealizowane z budżetu gminy Starachowice, planowany koszt to 75.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 25.830 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu nr 2 - 692.

Wykonano nawierzchnię pod miejsca postojowe z płyt ażurowych o powierzchni 235 m2 oraz chodnik z kostki betonowej 20 m2. Powstało trzy zespoły miejsc postojowych o łącznej liczbie stanowisk dla 19 samochodów osobowych.

W okręgu nr III zwyciężył projekt pn. "Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej", na który oddano 140 głosów. Planowany koszt realizacji 170.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 232.285,50 zł.

Wykonano 46 szt. miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia parkingu 1.325 m2, w tym miejsca postojowe 595 m2, jezdnie manewrowe 545 m2, umocnienie skarp kratą betonową, ażurową 43 m2, chodniki 51 m2. Odwodnienie: separator 1 szt, studnie włazowe 3 szt., kanał deszczowy z PE 200 mm - 33,2 m, kanał deszczowy z PE 160 mm - 16 m.

W przypadku projektów do 100.000 zł realizowano projekt pn. "Wykonanie oświetlenia dróg i ciągów pieszych w obrębie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach". Planowany koszt realizacji to 70.000 zł. Realizacja projektu została zakończona. Wydatki po przetargu, to kwota: 53.395,23 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu nr 3 - 676.

Wykonano linię kablową o długości 305 mb, słupy oświetleniowe stalowe z oprawą LED URBINO o mocy 37W - 10 szt.

W okręgu nr IV zwyciężył projekt pn. "Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjno - sportowego z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego przy Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach", naktóry oddano 313 głosów. Planowana kwota realizacji to 200.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2017 r.

W przypadku projektów do 100.000 zł zrealizowano projekt pn. "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 2 na ulicy Ostrowieckiej oraz wymiana i montaż nowych wiat przystankowych przy ulicy Ostrowieckiej i ulicy Warszawka". Planowany koszt realizacji to 70.000 zł.

Realizacja projektu zakończona. Wydatki po przetargu to kwota: 64.600,96 zł.

Ogólna liczba głosów w okręgu nr 4 - 768.

Wykaz zamontowanych urządzeń:

· biegacz + orbitrek/Pylon,

· prasa nożna + wioślarz/Pylon,

· wyciskanie + ściąganie/Pylon,

· ławeczka + prostownik pleców/Pylon,

· motyl/Pylon,

· talia + wahadło/Pylon,

· drabinka + podciąg nóg/Pylon,

· motyl w rewersie na pylonie,

· rowerek z ładowarką USB,

· tablica informacyjna.

Rafał Piwnik

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ