Witryna

Warto było być (z) Żakiem

OBROTNA BABCIA

Wywianowała wnuczkę do ogólniaka,

Rad dobrych napchała jej do plecaka:

"Ucz się wnuczko pilnie,

Jak Mickiewicz w Wilnie."

Po czym, pobiegła na wykład do ŻAKA.

HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO

Dziś swą panią od matematyki,

Jej uczeń uczy informatyki.

I tak, jak ona kiedyś o nim.

Tak on dzisiaj myśli o niej:

"I kto tu jest gamoniem?"

POZYTYWNA PRZEMIANA

Po kilku wykładach

Przyjemnie się słyszy,

Że nasze dziewczyny

Nie boją się myszy.

I szepcą, że sterty

Etoli i futer,

Zamienią niedługo

Na nowy komputer.

KTO SIĘ CZUBI...

Jedna z moich koleżanek,

Ciągle się ze mną droczy.

A ja chciałbym ją w odwecie,

Złapać za warkoczyk.

PILNA MINISTRANTKA

Uczy się przykładnie, bo marzy,

Aby móc wieczorem,

Pogawędzić na skypie

Z Ojcem Dyrektorem.

PRZESTROGA WYKŁADOWCY

Jak się nie będziecie uczyli,

matoły,

To każę wam przyjść jutro za karę,

Z wnuczkami do szkoły.

ROZDWOJENIE JAŹNI

Słuchając wykładów o informatyce.

Nachodzi mnie czasem myśl chora...

Oj! Jeszcze z niejedną tu babcią

Pobawiłby się w doktora.

P.S. PODZIĘKOWANIE DLA "ŻAKA"

To dobrze, że są szkoły,

Które kształcą żaków...

Przepraszam - Wapniaków.

Adam Cieślik

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ