Miliony trafiły do miasta

Tylko w kwietniu br.

Wsparcie finansowe przeznaczone będzie głównie na realizację projektów, z których korzystać będą dzieci i młodzież.

Gmina Starachowice pozyskała w kwietniu br. ponad 3 miliony złotych z funduszy zewnętrznych, czym nie omieszkał się pochwalić prezydent, zwołując konferencję prasową. .

- Chciałem podzielić się bardzo dobrymi informacjami dla Gminy Starachowice. Wygraliśmy w konkursie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środki na doposażenie pracowni w szkołach, ale też doposażenie w sprzęt sportowy szkół i niektórych obiektów sportowych w mieście. Projekt opiewa na kwotę 4,5 mln złotych, dofinansowanie wynosi 2.715.800 złotych. W ramach tego zadania wykonamy wiele projektów, które częściowo zostaną wykonane już w wakacje tego roku - informował prezydent.

Wkład własny gminy wynosi 981 tys. złotych. Przy wsparciu tych funduszy szkoły podstawowe w naszym mieście zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie matematyczno-przyrodnicze, informatyczne oraz w sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. Łączne w starachowickich szkołach ma powstać 35 nowych pracowni. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta, zmodernizowana zostanie sala do ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 6 oraz sala gimnastyczna w SP 10.

- Wybudujemy bieżnie sportowe przy SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 9. Zmodernizowane i doposażone zostaną także stołówki szkolne w szkołach nr 9, 10, 12, oraz nr 13. Dofinansowanie uzyskaliśmy także do budowy kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 13. Na ten cel pozyskaliśmy także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 803 tys. zł - wyliczał inwestycje Marek Materek.

Dodatkowe fundusze z RPO WŚ dla gminy pozyskały także starachowicki MOPS i Stowarzyszenie PROREW. Przeznaczone są na rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wartość projektu wynosi 411.382 zł, w tym dofinansowanie 378.310 zł, a wkład własny 33.072 zł. Projekt "Asystent aktywności" zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Starachowice i potrwa od 1 lipca tego roku do 30 czerwca 2019 roku.

Gmina Starachowice pozyskała także środki w ramach programu Erasmus+ w wysokości 14.076 Euro na realizację projektu "Starachowice - Miasto dla młodzieży".

- W realizację projektu zaangażowana zostanie Młodzieżowa Rada Miasta, młodzież z lokalnych szkół oraz wszystkie osoby, które mają wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej. Głównym hasłem projektu jest "Nic o nas bez nas". Młodzież będzie dyskutować na temat tego, co można dla niej zrobić w naszym mieście - informował M. Materek.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ