Starachowice wysoko w wojewódzkim rankingu

Starachowice znalazły się na pierwszym miejscu w rankingu miast naszego regionu, które odniosły największy sukces w kształtowaniu miejsc pracy, opublikowanym w ramach XIII konkursu "Zrównoważony rozwoju jednostek samorządu terytorialnego", którego wyniki ogłoszono podczas czwartkowej (27 kwietnia br.) konferencji, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie poświęcone było sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w ostatnich latach, jego rozwoju, przedstawiono też wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, przygotowanego przez prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, będącego inicjatorem dyskusji. Zainaugurował je marszałek Adam Jarubas, podkreślając, że idea zrównoważonego rozwoju, to zarazem wielkie wyzwanie.

- Mamy jeszcze kilka obszarów do poprawy, jednak przez ostatnie 10 lat dużo się poprawiło. Odnieśliśmy mnóstwo sukcesów – wspólnie zmieniamy Świętokrzyskie na lepsze. W wielu gminach poprawiła się jakość życia, korzystając ze środków unijnych zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję - mówił.

Wyniki XIII Konkursu "Zrównoważony rozwoju jednostek samorządu terytorialnego" ogłosił prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej tłumacząc, że badane są wszystkie gminy w Polsce, diagnozowany jest też ich rozwój.

- Prowadzimy analizę porównawczą, identyfikujemy mocne oraz słabe strony. Ich wyniki mają sprzyjać zarządom i społecznościom regionów i gmin w zarządzaniu rozwojem oraz podejmowaniu decyzji o alokacji środków z funduszy strukturalnych - tłumaczył profesor.

W konkursowym rankingu Starachowice znalazły się dwa razy. Uzyskały trzecie miejsce w kategorii miast, wykazujących najefektywniejszy sposób na zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego i pierwsze w kategorii miast, które odniosły największy sukces w kształtowaniu miejsc pracy.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ