Młodzi plastycy mają się czym pochwalić

W numerze

Młodzi plastycy mają się czym pochwalić

Powiat wiele buduje, wiele modernizuje ale co ważne inwestuje też w kulturę i sztukę, rozpisując konkursy i- jak przystało na potężnego sponsora - funduje atrakcyjne nagrody.

Najlepszym dowodem dbania o rozwijanie u najmłodszych i tych nieco starszych poczucia piękna jest kolejny, już XIV, Powiatowy Przegląd Pras Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. "Salon wiosenny 2017". Ponieważ był to przegląd o randze powiatowej, swoje prace do konkursu nadesłali uczniowie ze szkół podstawowych w Lipiu, Mircu, Tychowie Starym, Rzepinie, Śniadce, Krynkach oraz uczniowie z rodzimych podstawówek nr: 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej STO. Udział wzięli też uczniowie gimnazjów w Wąchocku, Rudzie, Mircu, a także miejscowe gimnazja nr 2, 3 i 4. Dowody swoich artystycznych poszukiwań przedstawili również uczniowie I L.O., III L.O, ZSZ nr 1, ZSZ nr 3, jak też ciekawi i zdolni twórcy wywodzący się z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Młodzieżowego Domu Kultury, która to placówka corocznie jest głównym organizatorem tego artystycznego wydarzenia.

Na konkurs nadesłano ponad 300 prac. Możemy być pewni, że wiele czasu musiało upłynąć, aby opadły emocje związane z oceną prac bardzo zróżnicowanych tematycznie i technicznie. Dokonało tego jury w składzie: historyk sztuki – Anna Tota i instruktor zajęć plastycznych w WTZ oraz artysta rzeźbiarz Zbigniew Adamczyk. W kategorii najmłodszych pierwsze miejsce przyznano Nadii Rym lat 8 z SP nr 12 (opiekun Barbara Czaja), II zdobyła Nadia Fedorkina lat 7 - MDK (Olga Garbacz), a III - Lidia Stanecka lat 6,5 - MDK (Olga Garbacz). Ta sama opiekunka doprowadziła do wyróżnień swoich podopiecznych z MDK: Kai Gorzkowskiej lat 8 oraz Mai Szwajnoch lat 6,5. Wyróżniona została także praca Wiktorii Janasiak lat 7 ze SP nr 2 ( Elżbieta Ćwieluch).

W kategorii 9 – 12 - latków I miejsce zajęła Maja Sułecka lat 11 - PCPR (Alicja Bachurska) a kolejne: Amelia Świrta lat 9 - MDK ( Olga Garbacz - Kosior) i Maciej Szlęzak lat 11 - SP nr 9 (Andrzej Dróżdż). Na wyróżnienia w tej kategorii wiekowej zasłużyły: Katarzyna Zawiła lat 9 - SSP STO (Magdalena Zatorska), Oliwia Kusiak lat 11 - SP nr 10 (Marcin Słowik-Wilczyński) oraz Anna Loranty lat 11 - SP nr 6 (Klaudia Kuśmierczyk).

W grupie autorów w wieku 13 – 15 lat, na najwyższym podium stanęły dwie doskonale zapowiadające się artystki: Zuzanna Surdy lat 13 oraz Zuzanna Gieras lat 14 z Gimnazjum Publicznego w Mircu (Anna Kawalec), druga nagroda przypadła Idze Stępniewskiej lat 15 - Gimnazjum Publiczne w Rudzie (Marcin Kosmala), a III - Julii Partyce lat 14 – Gimnazjum nr 3 w Starachowicach (Emilia Piechowska). W tej kategorii na wyróżnienie zasłużyły prace następujących autorów: Natalii Sikory lat 15 – Gimnazjum nr 2 (Małgorzata Wejner), Jagody Blicharz lat 14 – Gimnazjum nr 3 (Emilia Piechowska), Weroniki Marek lat 15 – Publiczne Gimnazjum w Wąchocku (Ewa Śliwa) oraz Karoliny Zając lat 14 – Gimnazjum w Mircu (Anna Kawalec).

Listę nagrodzonych w XIV Przeglądzie zamyka kategoria wiekowa 16 – 20 lat. Główną nagrodę odebrała w tej kategorii Anna Pucułek lat 16 – Gimnazjum nr 4 (Małgorzata Adamczyk), drugą odebrała Aleksandra Głowacka lat 17 – I LO (Anita Utnik-Wawszczak), a trzecią Agnieszka Różycka lat 16 – Gimnazjum Publiczne w Rudzie (Marcin Kosmala). Na wyróżnienie w tej kategorii zasłużyła praca Marleny Stachuczy lat 18 – ZSZ nr 1 (Jolanta Lisowska). Pomysłowość i kreatywność zawarta w pracy Oliwii Ostrowskiej lat 14 znalazła uznanie jurorów, które przyznało uczennicy Gimnazjum Publicznego w Mircu Nagrodę Specjalną. Słowa uznania należą się także Annie Kawalec za artystyczne ukierunkowania swojej podopiecznej.

W podsumowaniu tegorocznego Salonu wiosennego, komisja wyraziła swoje zadowolenie z wysokiego poziomu prac, które prezentowane są obecnie w holach dwóch pięter Starostwa Powiatowego. Organizatorzy nie zapomnieli o podziękowaniach wraz z gratulacjami dla nauczycieli oraz rodziców młodych artystów, popartymi dyplomami oraz uściskiem dłoni pani komisarz. Nagrody laureatom ufundowali: Starostwo Powiatowe, Młodzieżowy Dom Kultury oraz "Solidarność" ZNP, które reprezentował na wernisażu Paweł Rdzanek.

Artystyczną oprawą przeglądu był, oklaskiwany żywiołowo, występ podopiecznego Piotra Mrózka z MDK, Mikołaja Dyki.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ