reklama

Unijne pieniądze dla szkół

Władze województwa przyznały

 

Ponad 200 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej trafi do gmin i powiatów w naszym województwie. Skorzystają m.in.: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkursy w ramach działania "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Pierwszy z nich dedykowany był obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych wszczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej. W drugim mogły startować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu całego województwa, a trzeci adresowany był dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na liście rankingowej pierwszego z nich, wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, jest projekt złożony przez gminę Wąchock pt."Wysoka jakość infrastruktury edukacyjno-sportowej kluczem do rozwoju Gminy Wąchock", opiewający na kwotę blisko 750 tys. zł. Samorząd otrzyma niecałe 562 tys. zł finansowego wsparcia. 1 mln 635 tys. 861 zł trafi natomiast do gminy Mirzec na realizację projektu pt. ""Rozwój ciała i umysłu – modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne", wartego w sumie 2 mln 181 tys. 149 zł.

W konkursie dedykowanym jednostkom samorządowym dofinansowanie trafi m.in. do gminy Pawłów na podnoszenie efektywności kształcenia w gminie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach. Wartość projektu oszacowano na 3 mln 388 tys. 577 zł, a wsparcie unijne to 2 mln 541 tys. 432 zł. 815 tys. 401 zł trafi z kolei do gminy Brody z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach: Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Brody", wartego 1 mln 130 tys. 285 zł. Na liście rankingowej dotyczącej tego konkursu znalazł się także powiat starachowicki z projektem zakładającym rozwój edukacji zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach z uwzględnieniem infrastruktury sportowej. Całkowita wartość zadania to 7 mln 818 tys. 92 zł, a planowana kwota dofinansowania wynosi 2 mln 993 tys. 487 zł.

W konkursie adresowanym do obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, uwzględniono projekt gminy Starachowice, zakładający poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych. Wartość opiewa na 4,5 mln zł a dofinansowanie - 2 mln 715tys. 651 zł. Na tej samej liście znalazł się również projekt dotyczący rozwoju edukacji zawodowej powiatu starachowickiego, co kosztować ma 4 mln 568 tys. 928 zł, w tym 2 mln 989 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ