Obwodnica Wąchocka w rządowym planie

Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec interpelował do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 42. Jest odpowiedź.

- Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 ujęta jest w przyjętym przez Radę Ministrów w "Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023”. Rząd pracuje obecnie nad zabezpieczeniem finansowym dla realizacji przedsięwzięć ujętych w programie - poinformował podsekretarz stanu Jerzy Szmit

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dostrzegając potencjał gospodarczy i społeczny ulokowany w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice przygotowuje program związany z dostosowaniem odcinków dróg krajowych do parametrów pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. W ramach tego programu zakłada się duże zabiegi inwestycyjne polegające na przebudowie i rozbudowie dróg krajowych. Wśród zadań planowanych do realizacji znajdują się również dwa obejmujące przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 42: Rozbudowa drogi krajowej nr 42 na odcinku Wąchock – Rudnik oraz budowa drogi krajowej nr 42 na odcinku Parszów – Wąchock.

Program będzie realizowany jako przedsięwzięcie wieloletnie, w terminach, które ujęte zostaną w programie opracowywanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. (az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ