Przetarg na budowę łącznika ulic Szkolnej i Batalionów Chłopskich ogłoszony

Informator UM

Przetarg na budowę łącznika ulic Szkolnej i Batalionów Chłopskich ogłoszony

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na realizację inwestycji pn. "Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową 0907T (ulicą Szkolną) w Starachowicach" . Termin składania ofert upływa 8 maja 2017 r.

- Ogłosiliśmy przetarg na budowę łącznika pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Szkolną. Ma to być gminna alternatywa dla fragmentu zakorkowanej drogi wojewódzkiej jaką jest ulica Radomska - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Droga ta będzie stanowiła dojazd do infrastruktury krytycznej jaką jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Czy uda nam się zrealizować to zadanie w tym roku? Tego jeszcze nie wiadomo. Wszystko zależy od tego czy w najbliższym czasie otrzymamy na ten cel dofinansowanie - dodaje.

Podczas lutowej sesji radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie Miasta Starachowice na rok 2017, przeznaczając kwotę 830 tys. zł na realizację tej inwestycji drogowej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi o łącznej długości około 829 metrów razem z chodnikiem oraz zlokalizowaną za nim ścieżkę rowerową, a także wykonanie odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

Fundusze zabezpieczone przez radnych w budżecie miasta stanowią wkład własny Gminy Starachowice, konieczny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, dokładniej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Wstępny koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 4 mln zł.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargu po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.starachowice.eu Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, Referat Organizacyjny (parter, pok. nr 1) w terminie do dnia 8.05.2017 r. do godz. 10.30. lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, Zespół ds. Zamówień Publicznych (pok. 111), ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ