Nie połączą szpitali

Iłża

 

Radni Powiatu Radomskiego zdecydowali, że nie będzie łączenia szpitali w Pionkach i Iłży, co planował Zarząd Powiatu Radomskiego. Szpitale przynoszą bowiem od lat straty. Połączenie szpitali miało pozwolić na optymalne wykorzystanie środków i zasobów w ramach tworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci szpitali i podnieść jakości usług. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowały załogi obu lecznic.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ