Duża inwestycja nad zalewem

Brody

Duża inwestycja nad zalewem

Wraz z rozwojem infrastruktury turystycznej rozbudowywana jest droga powiatowa Brody-Krynki. Po obu stronach jezdni wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i chodniki. Nad zalewem powstanie duży parking, wykonane będą nowe warstwy konstrukcyjne drogi oraz zatoki autobusowe. Wykonawca umocni nasyp od strony zalewu.

Inwestycja realizowana jest wspólnie z Powiatem Starachowickim. 13 kwietnia br., na placu budowy spotkały się: pani starosta Danuta Krępa z panią wójt Marzeną Bernat. Szefowe urzędów oceniły, że prace postępują zgodnie z planem. Inwestycja ma być zakończona we wrześniu br.

Rozbudowa drogi kosztować będzie ok. 6 mln zł, a 3 mln zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z budżetu Gminy Brody, na ten cel przeznaczono 1,56 mln zł. Koszty w wysokości 1,44 mln poniesie Powiat Starachowicki.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ