"Misterium Odkupienia"

Mirzec

Młodzież z Zespołu Szkół w Mircu przygotowała spektakl pt. "Misterium Odkupienia".

Gimnazjaliści z klasy II c przygotowali pod kierunkiem katechetki Ewy Sabat – Surdy inscenizację, przedstawiającą zagubienie człowieka we współczesnym świecie. Była rozmowa Apostołów w Wieczerniku po ukrzyżowaniu Jezusa i po jego zmartwychwstaniu, a także o przemianie ludzi, którzy spotkali się z Jezusem w sakramencie chrztu, pokuty i małżeństwa. Spektakl zakończył się przesłaniem Matki Bożej skierowanym do wszystkich zebranych.

Oprawę muzyczną zapewniła schola parafialna kierowana przez absolwenta gimnazjum, Wojciecha Zająca, a w pomoc przy przedstawieniu zaangażowali się nauczyciele: Anna Kawalec, Anna Gralec i Piotr Spadło.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ