reklama

Sukces "Portamento" i "Kamertonu"

W Niepołomicach

W numerze

Sukces "Portamento" i "Kamertonu"

W Niepołomicach

W Ogólnopolskim Konkursie Chórów "O Złotą Strunę..." nasi chórzyści wyśpiewali pod batutą Bożeny Magdaleny Mrózek główne nagrody.

We wnętrzach Zamku Królewskiego w Niepołomicach wystąpiło 27 chórów z całej Polski, w tym dwa ze Starachowic: Chór Kameralny "Portamento" oraz Chór Mieszany "Kamerton" z MDK. Dyrygentem obu jest Bożena Magdalena Mrózek.

- Piękna pogoda sprzyjała dobrym nastrojom, a atmosfera życzliwości ze strony organizatorów uspokajała napięcia wynikające z udziału w konkursie. Piękne wnętrza Zamku ze wspaniałą akustyką wspomagały chóry w prezentacjach konkursowych - relacjonuje pani dyrygent.

Występujących oceniało jury pod przewodnictwem ks. dr hab. Roberta Tyrały. W programie chórów ze Starachowic znalazły się utwory sakralne. "Portamento" zaprezentowało "Pater noster" – P. Jańczaka, Psalm 98 "Nowy monarsze" – M. Gomółki w opr. W. Sołtysika oraz Psalm 150 "Laudate Dominum" – G. Miśkiewicza. W wykonaniu "Kamertonu" komisja usłyszała Psalm XXV "Do Ciebie Panie"- G. Miśkiewicza, "Jesu dulcis memoria" – L. Bardosa i "Alleluja" – G. Young`a. Jurorzy podkreślili bardzo wysoki poziom zmagań, a starachowiczanie mieli powody do radości, bowiem Chór Kameralny "Portamento" otrzymał Złotą Strunę, a Chór Mieszany "Kamerton" – Brązową Strunę.

Satysfakcjonujące, zarówno dla chórzystów jak i dyrygenta, były również osobiste gratulacje jurorów, podkreślających jakość brzmienia chórów i muzykalność chórzystów.

- Szczególnie cenną była nagroda dla Chóru Mieszanego "Kamerton", który pierwszy raz uczestniczył w konkursie o zasięgu ogólnopolskim. Serdecznie gratuluję wszystkim chórzystom – i młodszym, i dorosłym – dziękuję jednocześnie za wytrwałość i cierpliwość na próbach oraz zaangażowanie we wzbogacanie starachowickiego życia kulturalnego w koncerty muzyki chóralnej - mówi dr Bożena Magdalena Mrózek

GAZETA przyłącza się do gratulacji.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ