reklama

Zadbają o pieszych

Jest akceptacja Komisji Bezpieczeństwa

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w naszym powiecie zdecydowała o przygotowaniu programu poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatu.

Koncepcję i zarys planu przedstawił na posiedzeniu komisji radny Paweł Lewkowicz. Miałby zawierać m.in.: diagnozę i analizę stanu bezpieczeństwa pieszych na drogach naszego powiatu z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych, plan działań inwestycyjnych, w tym profilaktycznych i zapobiegawczych oraz ich założenia finansowe, oczekiwania i rezultaty z realizacji.Wśród zwolenników pomysłu są m.in.: przedstawiciele KPP, KP PSP, Straży Miejskiej, gmin: Mirzec, Brody i Pawłów oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

- Wierze głęboko, że do III kwartału 2017 r. program powstanie, jako innowacyjny i modelowy w Świętokrzyskiem - mówił P. Lewkowicz.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ