reklama

Rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych

Od 10kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie orazdzieci sześcioletnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie (tj. ur. w 2011 r.), na wniosek rodziców, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkołypodstawowej.

Dzieci w wieku 3-5 lat (tj. urodzone w 2014 - 2012 r.) mają prawo do korzystania z wychowaniaprzedszkolnego. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą przyjmowane wyłącznie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr2, do których będą przyjmowane także dzieci młodsze).

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołachpodstawowych, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzone za pomocą systemu elektronicznego. Dla rodziców od 10 kwietnia br. jest dostępna strona internetowa:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/starachowice

Na terenie naszego miasta wychowanie przedszkolne może być realizowane w następującychprzedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kubusia Puchatka, ul. Oświatowa 2,

Przedszkole Miejskie nr 6 , ul. Św. Barbary 4,

Przedszkole Miejskie nr 7, al. Armii Krajowej 6a,

Przedszkole Miejskie nr 10 "Niezapominajka", ul. Prądzyńskiego 2a,

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka, ul. Górna13,

Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Leśna 40,

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Jana Brzechwy ,ul. Graniczna 10,

Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Na Szlakowisku 7b,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1, ul. 1 Maja 11,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Ostrowiecka 134,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Moniuszki 117,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Oświatowa 5,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, al. Armii Krajowej1,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Leśna 2,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Słoneczna 1a,

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Prądzyńskiego 2.

Ponadto na terenie miasta funkcjonują niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałamiprzedszkolnymi i inne formy wychowania przedszkolnego:

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka", ul. Grzybowa 1,

Niepubliczne Przedszkole "GUCIO", ul. Podgórze 109/3,

Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Nutki", al. Armii Krajowej 19,

Oddział przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO, ul. Wojska Polskiego 7a,

Punkt Przedszkolny "Słoneczko", ul. Górna 10,

Punkt Przedszkolny "Nutki", ul. Spółdzielcza 8.

Zasady rekrutacji do placówek niepublicznych określają ich organy prowadzące. Więcej informacjiznajdą Państwo na stronie: www.starachowice.eu

Zastępca Prezydenta Miasta

Jerzy Miśkiewcz

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ