Przedłużono termin składania ankiet

Informator UM

Przedłużono termin składania ankiet

Gmina Starachowice zamierza przystąpić do Programu Mieszkanie Plus. W celu doprecyzowania kryteriów, jakimi powinna kierować się Gmina, ustalając przyszłą współpracę z BGK Nieruchomości oraz parametry mieszkań opracowana została ankieta skierowana do mieszkańców. Do chwili obecnej do Urzędu Miejskiego w Starachowicach wpłynęło ponad 150 ankiet, decyzją prezydenta miasta Marka Materka przedłużony został termin ich składania.

Program Mieszkanie Plus umożliwia budowę mieszkań na potrzeby mniej zamożnych rodzin, które nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu komercyjnego na zakup mieszkania bądź jego wynajmu na wolnym rynku. Budowa mieszkań realizowana jest na gruntach będących własnością Gminy przy wsparciu finansowym BGK Nieruchomości TFI. Mieszkania mogą być dostępne w dwóch opcjach finansowania przez lokatora: z możliwością dojścia do własności lub bez konieczności dojścia do własności. W pierwszym przypadku czynsz może wynieść ok. 28 - 30 zł/m kw, w drugim 16 - 18 zł/m kw. Warianty te będą różnić się wysokością płaconego czynszu. BGK zapowiada możliwy okres wykupu mieszkań do 25 lat.

Osoby zainteresowane udziałem w programie wypełnione ankiety mogą składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach lub przesłać na adres mailowy: funduszeunijne@starachowice.eu

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji Programu Mieszkanie Plus udziela Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego, pok. nr 220, tel: 41 273-82-79.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ