Więcej chorób zakaźnych

W naszym powiecie

W numerze

Więcej chorób zakaźnych

W naszym powiecie

 

Coraz więcej rodziców nie chce szczepić swoich dzieci - wynika z informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, a przybywa przypadków chorób zakaźnych.

W 2016 roku w podległych PPIS placówkach zgłoszono 16 matek, które uchylały się bądź odmawiały poddania swoich dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Dwie osoby udokumentowały odroczenie od szczepień wydane przez lekarza specjalistę, do ośmiu wysłano pisma wzywające, a w stosunku do sześciu wszczęto postępowanie egzekucyjne. PPIS, realizację szczepień ochronnych w 2016 r. ocenił jednak jako zadowalającą.

W ub.r. na terenie naszego powiatu odnotowano trzy przypadki rzadko występujących chorób, w tym chorobęCreutzfeldta Jakoba, czyli gąbczaste zwyrodnienie mózgu i posocznicę. Znaczny wzrost zachorowań zanotowano też w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C. Analiza wykazała, że w większości przypadków do zakażeń doszło kilka a nawet kilkanaście lat temu, co, zdaniem PPIS, może wskazywać na lepszą dostępność do badań i metod ich wykrywania oraz zgłaszalność.

Więcej było także zatruć pokarmowych spowodowanych przez bakterię salmonelli, co wynikało z błędów higienicznych podczas przygotowywania potraw i brakiem przestrzegania podstawowej higieny w prywatnych gospodarstwach domowych.

PPIS kontrolował także zakłady pracy pod względem ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Na 139 skontrolowanych takowe stwierdzono w 24 zakładach. W warunkach takich pracowało w sumie 987 pracowników.

Inspektorzy Sanepidu kontrolowali także firmy wprowadzające do obrotu środki, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, tzw. dopalacze. Badano próbki i wydano decyzje administracyjne. Wspólne kontrole z funkcjonariuszami KPP w Starachowicach zaowocowały zabezpieczeniem 284 opakowań podejrzanych produktów, z których do badania pobrano 25 próbek. Wydano 14 decyzji administracyjnych, w tym 4 o nałożeniu kary po 20 tys. zł. Po otrzymaniu wyników badań do prokuratury skierowano 3 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Działania PPIS i KPP w Starachowicach doprowadziły do likwidacji takiej działalności na terenie miasta.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ