reklama

O kadrach i promocji przedsiębiorstw

W Starachowicach

W numerze

O kadrach i promocji przedsiębiorstw

W Starachowicach

 

O wykorzystaniu środków unijnych na ten cel dyskutowano w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, podczas spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Projekt "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region", współfinansowany ze środków RPO WŚ 2014-2020,ma wspierać wysoką jakość szkolnictwa zawodowego, kształcenie ustawiczne i jakość kształcenia zawodowego. Z założeniami modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym a także z możliwościami unijnego dofinansowania zapoznali się miejscowi przedsiębiorcy, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji rynku pracy i biznesu. Spotkanie oficjalnie otworzyła starosta starachowicki Danuta Krępa, która podkreśliła rolę współpracy szkół z przedsiębiorcami w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy.

- Jeśli kształcenie będzie odpowiadało potrzebom, zyskają jedni i drudzy. Przedsiębiorcy - właściwie przygotowane kadry, a młodzież - pracę i satysfakcję z dobrego jej wykonania – mówiła pani starosta.

Uczestniczący w spotkaniu zapoznali się z prezentacją założeń modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz możliwościami wsparcia przedsiębiorstw z branż związanych z inteligentnymi specjalizacjami, również poprzez udział w misjach gospodarczych oraz w targach branżowych. Dowiedzieli się również o możliwościach unijnego dofinansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadry.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ