Ruszyła przebudowa ulicy Jagodowej i odcinka ul. Iglastej

Informator UM

Ruszyła przebudowa ulicy Jagodowej i odcinka ul. Iglastej

Trwają prace przy przebudowie ulicy Jagodowej oraz odcinka ulicy Iglastej wraz z przebudową sieci gazowej z przyłączami. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania pn: "Przebudowa ulic osiedla LAS z wykonaniem kanalizacji burzowej". W piątek inwestycję wizytowali prezydent miasta Marek Materek oraz radny Rady Miejskiej Zygmunt Andrejas.

- Inwestycja ta kilka lat temu zgłoszona była przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Uzyskała wówczas dużą ilość głosów poparcia, choć domów zlokalizowanych przy niej, nie ma tak wiele, ale jest to droga dojazdowa do ogródków działkowych. Dzięki decyzji radych Rady Miejskiej, i tu dziękuję radnemu Zygmuntowi Andrejasowi za to, że przekonał koleżanki i kolegów do wygospodarowania w budżecie środków na ten cel, przedsięwzięcie jest obecnie w trakcie realizacji. - informuje prezydent miasta Marek Materek.

- Prace przy inwestycji potrwają do końca lipca. Trudności, na jakie napotykają pracownicy wykonujący to zadanie, to m.in. niezinwentaryzowane sieci, które przebiegają pod ziemią i na etapie wykonawstwa są dopiero ujawniane. Poza tym, prace przebiegają sprawnie, deklarowany termin zakończenia powinien zostać dotrzymany. Wykonawcą jest firma MOBIS z Ostrowca Świętokrzyskiego, a koszt inwestycji to blisko 520 tysięcy złotych - wyjaśnia prezydent miasta.

Radny Zygmunt Andrejas zwrócił uwagę na konieczność wymiany przestarzałego oświetlenia ulicznego.

- Przy okazji tej inwestycji chcę zwrócić uwagę na fakt, że lampy oświetleniowe zlokalizowane przy tej ulicy są w złym stanie technicznym. Dlatego będę wnioskował u prezydenta oraz koleżanek i kolegów radnych, aby przy okazji trwającej przebudowy drogi wymienić także oświetlenie.

Realizowane zadanie obejmuje przebudowę ulicy Jagodowej i ulicy Iglastej na odcinku o łącznej długości 341 mb. Nowa nawierzchnia ulicy wykonana zostanie z szarej kostki betonowej, zaplanowano wykonanie jednostronnych chodników i wjazdów z kolorowej kostki betonowej. Na ul. Jagodowej powstanie 9 miejsc postojowych zlokalizowanych przy ogródkach działkowych i od strony lasu przy ul. Iglastej (przy działkach), wykonane one zostaną z kostki ekologicznej kwadratowej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ