Poszerzenie granic gminy Brody u ministra

Radni gminy Brody upoważnili wójt Marzenę Bernat do wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie poszerzenia granic gminy.

Chodzi o ponowne przyłączenie do tej gminy starachowickiego osiedla Michałów i terenów firmy Animex. Taki wniosek ma trafić do wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek, która skieruje go do ministerstwa. Jak zaznaczyli na marcowych obradach radni, taką decyzję podjęli w wyniku konsultacji społecznych z mieszkańcami, którzy chcieliby powiększenia gminnego terytorium.

Temat pojawił się także na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach. Wywołała go radna Marta Zięba, która reprezentuje właśnie mieszkańców osiedla Michałów. Zaapelowała do prezydenta o spotkanie i poinformowanie mieszkańców, co może się w tej sprawie wydarzyć, bowiem jej zdaniem mieszkańcy obecnego Michałowa chcą pozostać w granicach gminy Starachowice.

- Za bardzo bym się tym nie przejmował (decyzjami władz gminy Brody - przyp. red.), ponieważ zawsze to większa gmina wchłania tereny mniejszej, a nie odwrotnie - odpowiedział prezydent Marek Materek.

W sprawie zmian granic administracyjnych obu gmin, radny z Lipia, Piotr Kosmala, zgłosił na sesji w Brodach wniosek o przeprowadzenie w tej miejscowości referendum, które miałoby wyrazić wolę ludności w sprawie przyłączenia Lipia do Starachowic.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ