Większość zdolna iść w kamasze

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa

 

488 osób, w tym głównie mężczyzn urodzonych w 1998 roku, stawiło się na tegoroczną, trwającą ponad miesiąc kwalifikację wojskową w powiecie starachowickim. Obowiązek taki miało 664 wezwanych.

Zdolność do czynnej służby wojskowej, którą zweryfikowano u 488 mieszkańców naszego powiatu, skrupulatnie sprawdzała Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach. 438 panów, w tym 190 ze Starachowic, 36 z gminy Brody, 40 z Mirca i 110 z gminy Pawłów otrzymało kategorię "A" i są zdolni do czynnej służby wojskowej. 6-ciu osobom wpisano kat. "B", co oznacza, że posiadali "przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej". Wobec nich orzeczono czasową niezdolność do służby i będą ponownie wzywani przed komisję. Kategorię "D", czyli niezdolność do czynnej służby wojskowej, stwierdzono u 30 osób, w tym jedynej kobiety, która stawiła się przed komisją, a 14 osób uznano za trwale i całkowicie niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Podsumowanie tegorocznej kwalifikacji odbyło się 29 marca br. Starosta Danuta Krępa podziękowała komisji za dobrą i rzetelną pracę.

176 mieszkańców naszego powiatu, którzy, mimo obowiązku, nie stawili się na kwalifikację będzie wzywanych w przyszłym roku. Większość z nich przebywa bowiem za granicą.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ