Strategia rozwoju - receptą na poprawę sytuacji

PZOZ

 

Zdaniem radnego powiatowego Pawła Lewkowicza receptą na bolączki szpitala mogłaby być Strategia Rozwoju Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z uwzględnieniem restrukturyzacji i planowanych zmian funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Uruchomienie sieci szpitali w ramach tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie oznaczało finansowanie leczenia szpitalnego w formie ryczałtu.

- Dla optymalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli, przy zabieganiu o wysoką markę szpitala w regionie, z uwzględnieniem wdrażania mechanizmów restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej i zatrudnieniowej, przy wykorzystaniu elementów programu naprawczego, niezmiernie ważne jest posiadanie Strategii rozwoju i funkcjonowania szpitala - argumentuje złożoną interpelację radny Paweł Lewkowicz, dodając, że byłaby swoistą drogą do celu, jakim powinien być rozwój lecznictwa szpitalnego z wysoką jakością i szeroką ofertą usług medycznych.

w Starachowicach jest dobrze wyposażony w sprzęt medyczny, infrastrukturę techniczną, posiada wystarczającą kadrę medyczną i pielęgniarską. Problemem - według radnego - zdaje się być niespójność polityki leczenia szpitalnego oraz to, że udzielanie świadczeń medycznych jest zależne od kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co hamuje rozwój nowych profili leczniczych.

- Proszę, by władze Szpitala udzieliły odpowiedzi, dlaczego do dnia dzisiejszego szpital nie ma opracowanej Strategii funkcjonowania, skoro została ona wymieniona w programie naprawczym uchwalonym przez Radę Powiatu w Starachowicach w listopadzie 2013 r.

- wnosił na sesji Rady Powiatu Paweł Lewkowicz. (kaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ