Radny Mróz "na tapecie" komisji

Rada Powiatu Starachowickiego powołała komisję doraźną, która zajmie się ewentualnym naruszeniem przez radnego Mariana Mroza zapisów ustawy o samorządzie powiatowym.

Sześciu radnych klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego- o czym pisaliśmy niedawno - złożyło 3 marca br. do wojewody świętokrzyskiego wniosek o wygaszenie mandatu radnego Mroza, który zawodowo jest etatowym doradcą PAKS w Starachowicach. Miał bowiem pełnomocnictwa w sprawie nadbudowy budynku H w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70d, gdzie znajduje się Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne oraz do podejmowania czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co mogłoby naruszać przepisy ustawy o samorządzie powiatowym.

Marian Mróz dementował, jakoby zachodził konflikt interesów, bo obiekt jest własnością AHP a nie powiatu, a z chwilą uzyskania dokumentów pełnomocnictwa wygasły. Rada Powiatu powołała jednak komisję doraźną, która do 14 kwietnia br. ma rozpatrzyć informacje o ewentualnym naruszeniu przez radnego przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. W tym gremium zasiadają: Dariusz Dąbrowski, Cezary Berak, Andrzej Sendecki, Jan Wzorek, Maria Salwa i Andrzej Matynia. Zaproponowano też kandydatury radnych: Andrzeja Kominka i Bożeny Wrony, ale obydwoje nie wyrazili na to zgody.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ