reklama

"Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją"

ZSZ nr 2

W numerze

"Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją"

ZSZ nr 2

Pod takim hasłem społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach świętowała Tydzień Kultury Języka.

Nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2: Donata Zielińska – Miśkiewicz i Grażyna Kmiotek, od lat organizują z tej okazji wiele konkursów i atrakcji propagujących poprawność języka pisanego i mówionego. Przygotowano Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym młodzież musiała wykazać się dużą wiedzą o zasadach ortografii i zmierzyć się z niełatwym dyktandem. Najlepsza okazała się Aleksandra Rusiecka z klasy 3 It, która dodatkowo zdobyła tytuł Mistrza Ortografii. II miejsce należało do Roksany Borkowskiej z klasy 2 rlt, a na trzecim uplasowała się Joanna Śmigielska z klasy 3 It. Przeprowadzono również Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny, a jego uczestnicy rozwiązywali trudne zadania dotyczące fleksji, słowotwórstwa, fonetyki i składni. Największą wiedzą wykazał się Łukasz Miernikiewicz z klasy 2 smt, który zajął I miejsce. II miejsce ex aequo zdobyli Łukasz Gut z 2 smt i Krystian Kasperkiewicz z klasy 3 pt, a na III znaleźli się: Krzysztof Kucharczyk z klasy 1 cet i Karolina Gągola z klasy 2 rlt.

Posługiwanie się poprawną polszczyzną zdali na piątkę, a jest tym bardziej ważne, gdyż język jest sposobem na wyrażanie naszego myślenia i kultury.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ