reklama

Zarząd interweniuje u marszałka

Zarząd Powiatu będzie żądał wyjaśnień w sprawie uchylania się przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich od podpisania umowy na poszerzenie ulicy Radomskiej w Starachowicach oraz budowę rond. Chce poznać też termin ogłoszenia przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 od Tychowa Starego do Starachowic wraz z budową obwodnicy Starachowic, odbierając jego dotychczasowe zachowanie za grę na zwłokę, opieszałość lub niechęć do zrealizowania tych inwestycji.

Po raz kolejny na sesji Rady Powiatu poświęconej drogownictwu i inwestycjom w infrastrukturę drogową zabrakło przedstawiciela Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. To wyjątkowy przykład arogancji ze strony tej instytucji, jak komentowali to radni, zwłaszcza że do tej pory nie podpisana została umowa na przebudowę ulicy Radomskiej wraz z budową dwóch rond na skrzyżowaniach z ulicami: Batalionów Chłopskich i Szkolną.

- Wydawało się, że wszystko jest już na dobrej drodze. Dostaliśmy przecież treść umowy do podpisania – mówiła starosta Danuta Krępa, dodając, że zaraz potem wystosowano pisma, w których domagano się od Powiatu wprowadzenia poprawek. Do pięciokrotnie poprawionego już projektu wpłynęło łącznie 38 uwag, co budzi uzasadnione oburzenie i podważa zaufanie do tej instytucji.

- Zdaniem Zarządu Powiatu to gra na zwłokę, opieszałość lub niechęć do zrealizowania tej inwestycji – ocenia starosta Danuta Krępa.

- Jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przygotowana została zgodnie z zaleceniami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a potem jest podważana przez ten sam ŚZDW, trudno logicznie to wytłumaczyć. Zarząd Powiatu oczekuje jasnego i odpowiedzialnego stanowiska w tej sprawie. Myślę, że w tak ważnej sprawie wszelkie inne względy, poza względami bezpieczeństwa, nie powinny mieć miejsca – przekonywała na sesji starosta.

Swego oburzenia nie kryli też inni, zwłaszcza Jan Wzorek, który nazwał to arogancją.

– W informacji nadesłanej przez ŚZDW nie ma ani jednej kwoty i ani jednego zadania, które byłoby realizowane w 2017 r. Wydawało się, że sprawa przebudowy ulicy Radomskiej jest zaklepana, a tymczasem nie ma jej w sprawozdaniu. Daliśmy się obuć w przygotowanie dokumentacji, a teraz jesteśmy za nią karceni. Nasza nadgorliwość okazała się błędem – stwierdził Jan Wzorek.

W związku z tym, że informacja nie została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, odbyło się głosowanie. Rada jednogłośnie odrzuciła informację ŚZDW, przyjmując stanowisko w sprawie inwestycji na drogach wojewódzkich. Radni zobowiązali w nim Zarząd Powiatu, aby wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, domagając się udzielania niezwłocznie informacji w sprawie terminu ogłoszenia przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic oraz podania przyczyn uchylania się przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich od podpisania umowy trójstronnej na przebudowę ulicy Radomskiej od skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ulicą Szkolną oraz budowę rond, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Brak drożności tej drogi, jak podnosili radni, powoduje ogromne zatory, korki oraz problemy z dojazdem do szpitala, zwłaszcza że natężenie ruchu na tej ulicy jest jednym z najwyższych w naszym regionie, jeśli nie liczyć węzła Chęciny (na drodze 762), jak wynika z informacji opublikowanej na stronie ŚZDW. Wynosi bowiem 10. 756 pojazdów na dobę czyli o więcej niż na wielu drogach w regionie, gdzie rozpoczęły się inwestycje. Rada domaga się też konkretnych działań zmierzających do przebudowy drogi nr 744 na odcinku Tychów Stary – Mirzec z uwagi na drastyczne natężenie ruchu.

m/p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ