reklama

Dyrektorska pensja i należności dla byłego Zarządu Powiatu

Czytelnicy dopytują, my odpowiadamy

 

Nie tylko o wynagrodzenie dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dopytują nasi czytelnicy...

Miesięczne wynagrodzenie dyrektora PZOZ w naszym mieście, Grzegorza Fitasa zostało ustalone 27 września ub.r. uchwałą Zarządu Powiatu Starachowickiego. Zgodnie z nią ustalono, że na czas pełnienia funkcji dyrektora PZOZ wynagrodzenie zasadnicze G. Fitasa wynosić będzie 20 tys. 700 zł brutto, dodatek funkcyjny - 800 zł (brutto) oraz dodatek za wysługę lat ustalany indywidualnie zgodnie z uprawnieniami.

Starachowiczanie dopytuje też o odprawy odwołanego w styczniu br. Zarządu Powiatu: starosty i jego członków. Otóż, wypłata odpraw i ekwiwalentów dla wspomnianej grupy kosztowała budżet powiatu 47 tys. 353, 33 zł, w tym także składki zusowskie i na fundusz pracy. Odprawy dla dwóch członkiń Zarządu, to kwota 13 tys. 200 zł. Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy za 2016 i 2017 r. dla czterech osób z ZP, po potrąceniu wynagrodzenia, to wypłacona kwota 28 tys. 763, 38 zł. Indywidualnie pobrali od blisko 5 tys. 200 zł do 9 tys. 495 zł.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ