Ukończyła prestiżowe szkolenie

Anglistka z ZSZ nr 1

W numerze

Ukończyła prestiżowe szkolenie

Anglistka z ZSZ nr 1

 

Anna Siewierska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, jako jedna z dwóch osób w Polsce, uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym w Hiszpanii przez Narodową Agencję Hiszpańską.

Warsztaty trwały sześć dni i odbyły się w ramach projektu Erasmus Plus (sektor Młodzież w działaniu). Do Malagi pojechało 18 uczestników z całej Europy, głównie koordynatorów projektów, liderów młodzieżowych, pracowników szkół i wolontariuszy, w tym tylko dwie osoby z Polski. Jedną z nich była Anna Siewierska z ZSZ nr 1 w Starachowicach. Podczas szkolenia wykorzystywano głównie aktywne metody pozyskiwania wiedzy a nawet... medytację. Uczestnicy dowiedzieli się jak mierzyć efekty uczenia, motywować do nauki i wykorzystywać jej efekty w tworzeniu i realizacji zagranicznych projektów. Nauczycielka ze Starachowic za najcenniejsze uznała kwestie dotyczące feedbacku, czyli informacji zwrotnej dla osoby uczącej się. Zdaniem pani Anny, ta wiedza jest cenna nie tylko w szkolnictwie, ale na każdym etapie procesu edukacji.

- Uczniowie zawsze powinni dostawać informacje od nauczycieli na temat tego, które elementy i treści zostały przez nich przyswojone wystarczająco, a które wymagają dalszej pracy - mówi, dodając, że aktywne metody nauczania wskazują, iż to uczniowie sami powinni dochodzić do budujących wniosków na temat efektów swojej pracy.

Jako dowód uczestnictwa w szkoleniu pt. "Including learning outcomes in our projects" nasza anglistka otrzymała honorowany przez organizacje zagraniczne certyfikat Youthpass.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ