Krajoznawcze wędrowanie

Wycieczki po regionie z PTTK

W numerze

Krajoznawcze wędrowanie

Wycieczki po regionie z PTTK

 

Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK zorganizował w marcu br. atrakcyjne wycieczki. Starachowiczanie wyruszyli na nie liczna grupą.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wyprawa na Łysicę (612 m.n.p.m.). Wędrowcy szli z Kakonina i przez Przełęcz św. Mikołaja dotarli do św. Katarzyny, a podczas wędrówki po Świętokrzyskim Parku Narodowym podziwiali najciekawsze atrakcje Łysogór: Gołoborze, Łysicę, fragmenty starej puszczy jodłowo – bukowej oraz owiane legendami źródełko św. Franciszka. Zwiedzili atrakcje historyczne okolic, między innymi: zabytkowe zagrody w Kakoninie i Bodzentynie, zespół klasztorny w Świętej Katarzynie, kolegiatę bodzentyńską oraz kościół Św. Ducha i ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie. Kolejna grupa wyruszyła na Święty Krzyż (595 m/n.p.) 25 marca br. Uczestnicy wędrowali z Paprocic przez Kobylą Górę i Trzciankę, odwiedzając po drodze Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz pobenedyktyński klasztor na Łysej Górze. Wędrując najciekawszym fragmentem szlaku, tzw. Drogą Królewską, turyści odwiedzili cmentarz na Polanie Bielnik, zobaczyli słynny Buk Jagiełły, a na dole – w Nowej Słupi - opowiadali legendy świętokrzyskie przy słynnej figurce Pielgrzyma. Wycieczka zakończyła się krótką biesiadą w klimatycznej karczmie przy Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej.W obu wycieczkach przyrodniczych do Świętokrzyskiego Parku Narodowego łącznie udział wzięło ponad 50 osób.

M.M.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ