reklama

Szkoły po reformie

W powiecie starachowickim

 

Radni powiatu przyjęli 31 marca br. uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do wymagań wchodzącej w życie 1 września br. reformy oświaty.

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpocznie się przekształcanie 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie, a zasadniczych szkół zawodowych w 2-letnie szkoły branżowe I stopnia. W Starachowicach działać będą, jak do tej pory, trzy licea (nr I, II i III). W ramach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonować będzie Technikum nr 1, Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych i Policealna Szkoła Medyczna im. Janusza Korczaka. ZSZ nr 2 tworzyć będą: Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego i Szkoła Policealna, a w ramach ZSZ nr 3 uczniowie będą mogli kształcić się w Branżowej Szkole I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Sportowym Liceum Ogólnokształcącym.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działać będzie: ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne (do czasu wygaszenia), Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy. Pozytywną opinię w sprawie rozwiązań zawartych w uchwale wydał Świętokrzyski Kurator Oświaty, także przedstawiciele związków zawodowych.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ