Centrum Interwencji Kryzysowej już otwarte

W Starachowicach

W numerze

Centrum Interwencji Kryzysowej już otwarte

W Starachowicach

 

Poradnictwo specjalistyczne, grupy wsparcia, całodobowe punkty zaufania dla osób zmagających się z różnego rodzaju kryzysami i działania profilaktyczne w szkołach oferuje Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej, oficjalnie otwarte 28 marca br.

Jest to wspólna inicjatywa gminy Starachowice i fundacji "Możesz Więcej" we współpracy ze Stowarzyszeniem "Przystań". Centrum, które ma siedzibę w Galerii "Skałka" będzie otaczać wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, osobistym, rodzinnym i społecznym osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny i bliskich, będzie można uzyskać m.in.: specjalistyczną pomoc prawną i psychologiczną, skorzystać też z pomocy grup wsparcia, m.in.: treningu asertywnych zachowań abstynenckich, warsztatów rozwoju osobistego. SCIK będzie też prowadzić działania profilaktyczne w szkołach. Czynne przez całą dobę będą także telefoniczne i internetowe punkty zaufania, a dyżurować specjaliści: prawnicy, psychologowie, pedagodzy, terapeuci ds. uzależnień.

Stowarzyszenie Przystań i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oddelegowały swoich przedstawicieli, wzbogacając specjalistyczne wsparcie placówki. Wraz z otwarciem Centrum ruszyła rekrutacja uczestników. Część osób potrzebujących takiej pomocy wskaże Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Dziękuję członkom stowarzyszenia za wieloletnią pracę na rzecz ludzi, którzy mają problemy alkoholowe, doznają przemocy i borykają się z innymi kryzysami - mówiła podczas uroczystości otwarcia SCIK prezes "Przystani" Marta Majkusiak.

Centrum fizycznie zacznie działać 3 kwietnia br., reaktywowany zostanie także numer telefonu: 41 274-09-97, będący jednocześnie telefonem zaufania. W połowie kwietnia br. w Starachowickim Centrum Kultury uruchomiona zostanie świetlica środowiskowa dla młodzieży.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ