"W świat z niemieckim!"

W II LO

W numerze

"W świat z niemieckim!"

W II LO

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów pod takim hasłem odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach po raz dwunasty.

Inicjatorka przedsięwzięcia, Katarzyna Gutowska-Lipiec, nauczycielka języka niemieckiego w II LO, postawiła za główny cel konkurs propagowanie języka niemieckiego wśród młodych ludzi w powiecie starachowickim, motywowanie ich do dalszej nauki, podnoszenie umiejętności językowych, a także uświadomienie, jak ważna jest rola języków obcych na rynku pracy.

Tegoroczna edycja konkursu przebiegała dwuetapowo. Najpierw gimnazjaliści rywalizowali w etapie szkolnym, rozwiązując test gramatyczno-leksykalny, który wyłonił 30 uczniów do etapu na szczeblu powiatowym. 18 marca br. gimnazjaliści stanęli do konkursu finałowego, który przeprowadziła Dorota Głowacka, nauczycielka języka niemieckiego. Dodatkowo pod okiem Norberta Kutyły, wicedyrektora szkoły, zorganizowano zajęcia na strzelnicy, a uczennice klasy II e przygotowały słodki poczęstunek dla przybyłych uczestników oraz pokazały im szkołę.

Konkurs rozpoczął się od testu pisemnego, który sprawdzał rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, umiejętność pisania, wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki oraz dotyczącą krajów niemieckojęzycznych. Do części ustnej zakwalifikowało się 17 uczniów z największą ilością punktów. Musieli wypowiedzieć się na wylosowany temat, opisać obrazek i zareagować na dwie sytuacje z życia codziennego. Jury w składzie: Dorota Głowacka, Joanna Banaszkiewicz-Opiła, Krystyna Kasica, Agnieszka Pawelec, Agnieszka Zatorska, Aneta Cieśla-Pedryc i Jolanta Wiśniewska, wyłoniła zwycięzców. Miejsca zajęli kolejno: Aleksandra Przygoda (Gimnazjum w Pawłowie, opiekun Agnieszka Pawelec), Marta Ziewiec (Gimnazjum nr 1, opiekun Agnieszka Zatorska), Małgorzata Kwapisz (Gimnazjum nr 4, opiekun Jolanta Wiśniewska), Aleksandra Dychalska (Gimnazjum nr 3, opiekun Iwona Kowalska), Mateusz Stefański (Gimnazjum w Pawłowie, opiekun Dariusz Derlatka), Oskar Wróblewski (Gimnazjum nr 1, opiekun Aneta Różalska), Jakub Wrona (Gimnazjum w Pawłowie, opiekun Dariusz Derlatka), Agata Niewczas (Gimnazjum w Mircu, opiekun Aneta Cieśla-Pedryc), Julia Zaczek (Gimnazjum nr 2, opiekun Ewa Telec), Valentina Ardito (Gimnazjum nr 3, opiekun Ewa Chrzanowska), Julia Witkowska (Gimnazjum w Mircu, opiekun Aneta Cieśla-Pedryc), Dawid Gulba (Gimnazjum nr 4, opiekun Jolanta Wiśniewska), Milena Sławek (Gimnazjum w Pawłowie, opiekun Agnieszka Pawelec), Izabela Młudzińska (Gimnazjum w Mircu, opiekun Aneta Cieśla-Pedryc), Jakub Szukiel (Gimnazjum nr 2, opiekun Agnieszka Zatorska), Nina Stępień (Gimnazjum nr 3, opiekun Krystyna Kasica) i Maja Oświecińska (Gimnazjum w Krynkach, opiekun Joanna Banaszkiewicz-Opiła). Laureaci oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Starachowicach oraz Rada Rodziców II LO, a odebrali je z rąk: Moniki Nowak, członkini Zarządu Powiatu i Tadeusza Szczepańskiego, dyrektora II LO w Starachowicach.

(zr)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ