reklama

Dwie "Okrasy" na podium

Sukces zespołów folklorystycznych

Wieści z gmin

Dwie "Okrasy" na podium

Sukces zespołów folklorystycznych

Ogromny sukces podczas podczas tegorocznej edycji "Dziecięcej Estrady Folkloru" w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odniosły dwa zespoły folklorystyczne, działające w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. "Mała Okrasa" zdobyła pierwsze a "Duża Okrasa"- trzecie miejsce.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 29 wykonawców: wokalistów, instrumentalistów, zespołów pieśni i tańca i zespołów śpiewaczych. Występy oceniała Rada Artystyczna, w skład której weszli znawcy regionalnego folkloru. Pod uwagę brano m.in. dykcję, technikę wykonania, interpretację prezentowanych utworów. Nie bez znaczenia był także dobór repertuaru. Surowe kryteria i liczne grono występujących podniosły rangę festiwalu, więc zwycięstwo cieszyło dwa razy bardziej. Nieopisana była więc radość członków "Małej Okrasy", gdy dowiedzieli się, że to właśnie oni wygrywają w kategorii zespołów pieśni i tańca. Chwilę później cieszyli się także śpiewacy z "Dużej Okrasy", którzy w tej samej grupie zajęli trzecie miejsce. Artyści amatorzy z Pawłowa zrobili wrażenie nie tylko na jurorach, ale także zyskali sobie sympatię widzów, którzy nagrodzili ich gromkimi brawami.

To pierwszy podwójny sukces zespołów, bowiem w ciągu 20. lat działalności grupy zdobywały wiele nagród, ale nigdy nie stały na tym samym podium wspólnie. Jest to zasługa ich talentu i ciężkiej pracy, ale także instruktorów na co dzień pracujących z "Okrasami", pod okiem których obydwie grupy przygotowywały się do konkursu. A byli to: Bożena Sławek, Nina Kusiak, Bogusław Sitek i Magdalena Wójcik. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Kielcach a patronat honorowy nad uroczystością sprawował marszałek Adam Jarubas.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ