Debatują o sołeckich funduszach

Mirzec

Mirzec

Debatują o sołeckich funduszach

Mirzec

 

Pierwsze spotkania w sprawie wykorzystania w przyszłym roku funduszy sołeckich odbyły się 11 i 12 września w Mircu.

Mieszkańcy Mirca I dość licznie przybyli na spotkanie z włodarzem gminy, Mirosławem Sewerynem, by przedyskutować cel przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Zdecydowano wybudować wiatę i ogrodzenie na placu obok drogi łączącej Mirzec Poddąbrowę z ulicą Langiewicza. W sołectwie Mirzec II postanowiono natomiast budować chodnik od strony zachodniej przy kościele z drogą 744. Obydwa sołectwa miały do dyspozycji po około 29 300 zł.

Do aktywnego uczestnictwa w kolejnych zebraniach sołeckich zaprasza wójt Mirosław Seweryn oraz sołtysi. Warto, bo przekazywane są na nich informacje związane z funkcjonowaniem gminy i jest to okazja do omówienia problemów lokalnej społeczności i sposobów ich rozwiązania. Harmonogram kolejnych zebrań dostępny jest na stronie internetowej gminy.

W 2017 r. gmina planuje przeznaczyć na fundusz sołecki ponad 268 tys. zł

(AS)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ