Zbycie nieruchomości MZK na spłatę kredytów

Śladem naszych publikacji

W numerze

Zbycie nieruchomości MZK na spłatę kredytów

Śladem naszych publikacji

 

Prezydent miasta wyjaśnia.

Gazeta Starachowicka opisała w ostatnim wydaniu plany dotyczące ratowania miejskiej spółki, jaką jest Miejski Zakład Komunikacyjny. Prócz szukania oszczędności w bieżących kosztach funkcjonowania, cięciu nierentownych połączeń planowana jest również sprzedaż nieruchomości. W tekście podano fałszywą informację, że przez tereny MZK przebiegać ma północno - zachodnia obwodnica Starachowic. W żadnej z koncepcji dot. budowy obwodnicy, ani w planie miejscowym, nigdy nie pojawił się wariant przejścia obwodnicy przez tereny MZK. Mimo tego, bliskość planowanej obwodnicy może wpływać na wzrost wartości nieruchomości. Stąd pomysł sprzedaży nieruchomości i wcześniejszej spłaty kredytów, które są największym obciążeniem dla miejskiego przewoźnika. Kredyty są również obciążeniem dla Gminy, która częściowo je poręczyła. Co do zainteresowania działką, o której mowa w tekście, to do chwili obecnej do pracowników Urzędu Miejskiego zgłosiło się trzech potencjalnie zainteresowanych zakupem przedsiębiorców.

Marek Materek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ