Stypendia dla uczniów z pasją

"Z naszego podwórka"

W numerze

Stypendia dla uczniów z pasją

"Z naszego podwórka"

Wyłoniono pierwszych 7 laureatów programu stypendialnego "Z naszego podwórka". Otrzymali wsparcie finansowe na realizację swoich pasji.

Program stypendialny "Z naszego podwórka" to pomysł Pawła Grudniewskiego, który wydał książkę "Zakłady i miasto Starachowice na przestrzeni lat. Budujemy Samochody. Historia widziana z okien Redakcji Gazety", przeznaczając na ten cel środki z jej sprzedaży.

- Kapitał postanowiliśmy przeznaczyć na słuszny cel i to się przerodziło w pierwszą edycję programu stypendialnego. Nazwa programu nawiązuje do jednej z rubryk satyrycznych, jaka ukazywała się w "BS", a jej autorką była Izabela Szaszkiewicz – mówi GAZECIE Paweł Grudniewski.

W minionym tygodniu rozstrzygnięto pierwszą edycję programu i podczas oficjalnej gali przedstawiono laureatów oraz wyróżnionych. Pięcioosobowa komisja stypendialna wyłoniła 6 laureatów w kategoriach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymali oni nagrody pieniężne w kwocie 700 złotych.

- Każdy członek komisji stypendialnej analizował osobiście wnioski i każdy z nas musiał wytypować 10 osób. Jeśli głosy się powtarzały, sumowaliśmy punkty i w ten sposób wyłoniliśmy laureatów i wyróżnionych. Kluczowym kryterium była pasja, żeby uczniowie mieli to coś, ale było też kryterium dochodowe. Chcieliśmy w ten sposób wyróżnić tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zaprezentować na szerszą skalę czy rozwinąć swojego talentu – dodaje.

Pierwszymi laureatami programu stypendialnego zostali: Aneta Nowak (II LO), Dominik Tamiołło (I LO), Arkadiusz Popławski (ZSZ nr 3), Klaudia Kopacz (Gimnazjum nr 4), Justyna Serwicka (Gimnazjum STO) i Julia Wójtowicz (Gimnazjum nr 3).

- O programie stypendialnym dowiedziałam się od nauczycieli, którzy stwierdzili, że powinnam się zgłosić, bo mam osiągnięcia. Bardzo interesuje się biologią i chemią. W tym roku z obu tych przedmiotów brałam udział w olimpiadach. Udzielam się także w wielu imprezach i przedsięwzięciach prozdrowotnych. Zamierzam to stypendium wydać na coś, co jest bardzo uniwersalne do pracy, czyli laptopa – powiedziała Klaudia Kopacz z Gimnazjum nr 4.

- Szkolna pani pedagog zaproponowała mi udział w programie. Mam różne zainteresowania, ale najbardziej interesuje się muzyką. Uczę się grać na perkusji, ale także prowadzę gazetkę szkolną. Swoje stypendium chciałabym przeznaczyć na kursy czy warsztaty gry na perkusji - dodała Justyna Serwicka, uczennica Gimnazjum STO.

Komisja przyznała także 10 wyróżnień, również w dwóch kategoriach wiekowych. Otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 100 złotych oraz drobne upominki ufundowane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną "Starachowice". Odebrali je: Ernest Kisiel (ZSZ nr 2), Laura Jammoul (I LO), Tomasz Niedziałek (I LO), Katarzyna Gęborek (II LO), Adrianna Ranos (III LO), Karol Parfian (ZSZ nr 1), Dominika Chmielewska (Gimnazjum nr 1), Jan Wawszczak (Gimnazjum STO), Julia Opozda (Gimnazjum nr 3) oraz Julia Sobiesiek (Gimnazjum nr 4).

- Do programu stypendialnego zgłosiła mnie moja wychowawczyni, pani Beata Stanecka. Interesuje się literaturą, psychologią i dziennikarstwem, brałam udział w wielu konkursach literackich, m.in. krasomówczym. Dużo czytam, około piętnastu książek miesięcznie. W przyszłości chciałabym wydać własną powieść – powiedziała GAZECIE Julia Sobiesiek.

- To była pierwsza edycja programu stypendialnego i już planujemy kolejne. Pewne środki finansowe mamy już zabezpieczone, ale cały czas można je zwiększyć poprzez zakup książki, bo zasilą ten program. Jakie będą kryteria w kolejnej edycji, tego jeszcze nie wiem, cały czas nad tym pracujemy – zapowiada Paweł Grudniewski.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ