Sprawdzili wiedzę gimnazjalistów

Powiatowy konkurs historyczny

W numerze

Sprawdzili wiedzę gimnazjalistów

Powiatowy konkurs historyczny

 

Konkurs historyczny "Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794 – 1918", adresowany do gimnazjalistów z powiatu starachowickiego, odbył się 22 marca br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Turniej zorganizowała Komisja Zakładowa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, I Liceum Ogólnokształcące oraz Stowarzyszenie "Nasza Jedynka". Miał na celu m.in. rozwijanie zainteresowania historią Polski z uwzględnieniem problematyki regionalnej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw uczestników powstań oraz pamięci o losach powstańców, a także kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.

- Idea konkursu urodziła się w naszych historycznych głowach. Pomysłodawcami byli: Paweł Rdzanek, Bohdan Izak i moja skromna osoba – mówił nauczyciel historii, Robert Słoka.

Rywalizację podzielono na dwa etapy. W szkolnych eliminacjach uczestniczyło prawie stu uczniów z dziesięciu gimnazjów powiatu starachowickiego. Do finału, który odbył się 22 marca br. w I Liceum ogólnokształcącym, zakwalifikowało się 32 osoby. Byli to reprezentanci z gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Pawłów. Pierwszym ich zadaniem było napisanie testu przygotowanego przez komisję konkursową. Najlepsza piątka dalej mierzyła się w quizie historycznym. Musieli wykazać się wiedzą w pięciu blokach tematycznych: pieśń patriotyczna, broń i barwa, heraldyka, dzieje oręża polskiego i sławni Polacy. Wiedzę uczniów oceniała komisja w składzie: Bohdan Izak, Robert Słoka i Paweł Zieliński.

Pierwsze miejsce zdobyła Weronika Jagiełło z Gimnazjum w Chybicach. W nagrodę otrzymała czek w wysokości 600 zł. Drugi był Daniel Staszewski z Gimnazjum w Szerzawach i odebrał nagrodę w wysokości 500 zł. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Sikorski ze Społecznego Gimnazjum w Starachowicach otrzymując 300 zł, czwarty był Adrian Malinowski z Gimnazjum w Szerzawach i zgarnął 200 zł, a piąte należało do Aleksandry Kwiecień z Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Uczennica odebrała czek na 100 zł. Fundatorami nagród pieniężnych byli: prezydent Marek Materek, starosta Dariusz Dąbrowski, burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Jarosław Samela, wójt gminy Brody, Marzena Bernat oraz wójt gminy Mirzec, Mirosław Seweryn.

Pozostali uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody książkowe, których sponsorem był wójt gminy Pawłów, Marek Wojtas i gry dydaktyczne przekazane przez naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Dorotę Koczwańską-Kalitę. Podziękowania w formie dyplomów powędrowały do nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Gościem honorowym był poseł Krzysztof Lipiec, który zaprosił wszystkich uczestników finału na wycieczkę do Sejmu RP. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Dariusz Lipiec, zadeklarował zapewnienie transportu do Warszawy.

(J)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ