Podwójne urodziny w "społecznych"

Msza święta, gala i bankiet

W numerze

Podwójne urodziny w "społecznych"

Msza święta, gala i bankiet

Jubileusz 25 – lecia Społecznej Szkoły Podstawowej STO i 15 – lecie Społecznego Gimnazjum STO świętowano 15 stycznia br. w Spółdzielczym Domu Kultury w Starachowicach.

Pomysł utworzenia Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Starachowicach narodził się w grudniu 1989 roku. Wtedy to grupa nauczycieli i rodziców, zrzeszona w Kole Terenowym nr 50 STO, która jako pierwsza przecierała szlaki niepublicznej oświacie w naszym mieście, postanowiła stworzyć placówkę, w której głębszy nacisk niż na wiedzę encyklopedyczną należało by położyć na twórcze i logiczne myślenie oraz indywidualizację w procesie kształcenia. Udało się i kilka miesięcy później SSP STO rozpoczęła działalność w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja. 56 dzieci i 10 nauczycieli pod dyrekcją Krzysztofa Jabłońskiego zainaugurowało pierwszy rok szkolny 1990/91. W 1991 roku zdecydowano o przekazaniu na potrzeby szkoły obiektu przy ul. Żeromskiego, który jednak nie spełniał odpowiednich warunków. Decyzją Urzędu Miejskiego do dyspozycji uczniów i pedagogów "społecznej" oddano więc budynek po dawnym przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego 7a, gdzie "urzędują" po dziś dzień. Społeczne Gimnazjum natomiast, powstałe z inicjatywy nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do SSP STO, formalnie rozpoczęło swoją działalność 30 czerwca 1999 r., a już 1 września naukę rozpoczęło 16 gimnazjalistów. Dyrektorem placówki od początku jej istnienia jest Bożena Jaskros.

Uroczystości 25 – lecia istnienia SSP STO i 15 lat działalności SG STO obchodzono 15 stycznia br. W gali, zorganizowanej przez: Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 50 STO oraz dyrekcję, nauczycieli i rady rodziców obu szkół, wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, przedstawiciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego z Warszawy, wicestarosta Agata Gałka – Bernacka wraz z Lidią Dziurą i Beatą Stąpor z Zarządu Powiatu, prezydent miasta Marek Materek wraz ze swoim zastępcą Jerzym Miśkiewiczem. Wszyscy kierowali wiele ciepłych słów do dyrektorów obu szkół: Doroty Gliny i Bożeny Jaskros oraz przewodniczącej STO w naszym mieście Iwony Lucińskiej. Gratulowali wielu sukcesów, jakie od początku działalności placówek odnoszą uczniowie oraz podkreślali wysoki poziom nauczania. Od kilku lat bowiem SSP STO i SG STO wyróżniają się w gronie najlepszych szkół województwa świętokrzyskiego, a wyniki zdawanych przez uczniów egzaminów przewyższają nawet średnią krajową.

Uroczystym momentem podczas jubileuszowej gali było wręczenie odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Z rąk przedstawicieli władz STO w Warszawie otrzymały je: Dorota Glina, Anna Babicka, Iwona Lucińska i Iwona Madejska. Następnie scena należała już tylko do dzieci, które przed licznie zgromadzoną publicznością prezentowały swoje talenty. Wystąpili mali aktorzy, piosenkarki, muzycy oraz tancerki. Wszyscy zostali narodzeni gromkimi brawami.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ